Černá jádra

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jsou oblasti v pevném obvykle žárovzdorném nebo tepelně a teplotně odolném materiálu, ve kterých bývají nahromaděny amorfní pevné zbytky po uhlíkatých nebo organických látkách, případně obsahují minerály uhlíku. Černá jádra bývají různého tvaru a velikosti. Jejich chování v materiálů souvisí s tím, jak jsou dokonale obklopeny jinou pevnou fází nebo jak jsou propojeny mezi sebou. Tento nespálený organický uhlíkatý materiál nevyhořívá, pokud není v přímém kontaktu s kyslíkem na povrchu materiálu, či nedojde k jinému zprostředkování propojení s povrchem. Podle podmínek tepelného zacházení s výše uvedeným odolným materiálem mohou být černá jádra hlavním původcem trhlin i jiných porušení celistvosti. Zprvu je důvodem destrukce jejich tepelná roztažnost lišící se od základního obklopujícího materiálu, která následně pomocí vytvořených kanálků a dutin umožní vyhořívání těchto jader ale i jiné reakce.

Anglický ekvivalent hesla: Black cores