Co jsou radioizotopy, kde se s nimi setkáváme

Z Enpedie
Verze z 23. 11. 2011, 15:42; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Izotopy jednoho prvku jsou atomy se stejným počtem protonů a různým počtem neutronů v jádře. Většina prvků má několik izotopů. Mohou být přírodní i uměle vyrobené. Izotopy jednoho prvku mají stejné chemické vlastnosti, ale různé fyzikální vlastnosti. Některé izotopy jsou nestabilní, samovolně se přeměňují a uvolňují přitom ionizující (radioaktivní) záření. Říká se jim radioizotopy.

Příklad: izotopy vodíku - lehký vodík H, deuterium 2H, tritium 3H
izotopy uhlíku - 126C, 146C
izotopy uranu - 235 92 U, 238 92 U

Radioizotopy se široce používají v nejrůznějších oborech lidské činnosti: v lékařství při diagnostice i terapii, v průmyslu (defektoskopy, hladinoměry, tloušťkoměry, výroba speciálních materiálů atd.), v archeologii k určování stáří archeologických nálezů a konzervaci uměleckých předmětů, v kriminalistice např. k určování padělků, v zemědělství ke šlechtění, konzervaci potravin, hubení škůdců, v geologii k analýze hornin, datování stáří, v hydrologii k měření průtoků, průsaků, k odstraňování škodlivin z odpadních vod atd.