Corium

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Corium je láva, která vzniká roztavením aktivní zóny při havárii jaderného reaktoru. V coriu je obsaženo jaderné palivo, štěpné produkty, řídící tyče, konstrukční materiály z postižených částí reaktoru a v případě porušení nádoby reaktoru je v coriu i roztavený beton. Složení coria závisí na typu reaktoru zejména na materiálu, z kterého jsou vyrobeny kontrolní tyče a na použitém chladícím médiu.