Historie verzí stránky „Dávková optimalizační mez“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 15. 12. 2014, 07:51Admin (diskuse | příspěvky). . (504 bajtů) (+504). . (Založena nová stránka: Je stanovena ve vztahu k limitům a ke konkrétnímu zdroji ionizujícího záření. Je horní mezí předpokládaných osobních dávek. Základním cílem je zajistit…)