Historie verzí stránky „Dekontaminace osob“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 15. 10. 2014, 13:08Admin (diskuse | příspěvky). . (323 bajtů) (+323). . (Založena nová stránka: Dekontaminace osob – způsob odstranění radioaktivních látek. Při vnější kontaminaci osob lze z povrchu odstranit mechanickou očistou až k 95 %. U vnitřn…)