Detektor ionizujícího záření

Z Enpedie
Verze z 7. 3. 2012, 14:18; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Detektor ionizujícího záření je zařízení určené k měření veličin charakterizujících ionizující záření, jako je dávka nebo aktivita. V detektoru dojde k interakci částice ionizujícího záření s citlivým objemem detektoru, příslušná odezva detektoru je pak převedena na běžně měřitelný signál, jako je elektrický impulz nebo proud. Detektory se dělí podle typu detekovaného záření (detektor záření alfa, beta, gama, neutronů …) a podle principu detekce (plynové detektory, scintilační detektory, polovodičové detektory, aktivační detektory …). Tyto detektory se využívají k radiační ochraně, ve vědecko-technických, průmyslových a medicínských aplikací. Z oboru jaderné energetiky jsou příklady aplikací detektory neutronů k řízení jaderného reaktoru a ke stanovení stárnutí nádoby jaderného reaktoru.