Detritiace: Porovnání verzí

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: Postup, při kterém dochází k řízenému přesunu tritia s označením 3H nebo T, žádoucím směrem. Jde o kombinace metod vedoucích k odstranění tritia jako mi…)
 
 
Řádka 1: Řádka 1:
Postup, při kterém dochází k řízenému přesunu tritia s označením 3H nebo T, žádoucím směrem. Jde o kombinace metod vedoucích k odstranění tritia jako minoritního prvku lokálního systému. Při užití fyzikálně chemických metod dojde k jeho uvolnění, přesunu až k odstranění z materiálu. Obvykle se týká situace, kdy se tritium vyskytlo v pozici radioaktivního odpadu. Postupy bude nutno zvládnout zejména při řešení problematiky jaderné fúze, kde fúzní elektrárna bude tritium produkovat v plodícím obalu obklopujícím plazma reaktoru. Zde se tritium může dostat do pozice radioaktivního odpadu a z principu se může projevovat povrchově nebo i v celé hloubce materiálu.  
+
Postup, při kterém dochází k řízenému přesunu tritia s označením <sup>3</sup>H nebo T, žádoucím směrem. Jde o kombinace metod vedoucích k odstranění tritia jako minoritního prvku lokálního systému. Při užití fyzikálně chemických metod dojde k jeho uvolnění, přesunu až k odstranění z materiálu. Obvykle se týká situace, kdy se tritium vyskytlo v pozici radioaktivního odpadu. Postupy bude nutno zvládnout zejména při řešení problematiky jaderné fúze, kde fúzní elektrárna bude tritium produkovat v plodícím obalu obklopujícím plazma reaktoru. Zde se tritium může dostat do pozice radioaktivního odpadu a z principu se může projevovat povrchově nebo i v celé hloubce materiálu.  
V souvislosti s jadernou fúzí je třeba uvažovat o detritiaci za následujících okolností. Ve fúzním reaktoru se projeví působení tritia v kovových materiálech, kdy může docházet k tzv. vodíkovému křehnutí způsobené vmezeřením tritia. Tritium se také sorbuje a napojuje na uhlíkaté materiály například grafitových deskách. Přitom variantně vytváří chemickou vazbu C-T (uhlík-vodík), která je základní pro organické sloučeniny, a případně tvoří další vazby v přítomnosti jiných prvků. Může se vyskytovat ve formě tritiované vody T2O, THO, TDO.  
+
V souvislosti s jadernou fúzí je třeba uvažovat o detritiaci za následujících okolností. Ve fúzním reaktoru se projeví působení tritia v kovových materiálech, kdy může docházet k tzv. vodíkovému křehnutí způsobené vmezeřením tritia. Tritium se také sorbuje a napojuje na uhlíkaté materiály například grafitových deskách. Přitom variantně vytváří chemickou vazbu C-T (uhlík-vodík), která je základní pro organické sloučeniny, a případně tvoří další vazby v přítomnosti jiných prvků. Může se vyskytovat ve formě tritiované vody T<sub>2</sub>O, THO, TDO.  
  
 
Anglický ekvivalent hesla: Detritiation
 
Anglický ekvivalent hesla: Detritiation
  
 
<!-- Jaroslav Stoklasa, 12/2014 -->
 
<!-- Jaroslav Stoklasa, 12/2014 -->

Aktuální verze z 15. 12. 2014, 08:05

Postup, při kterém dochází k řízenému přesunu tritia s označením 3H nebo T, žádoucím směrem. Jde o kombinace metod vedoucích k odstranění tritia jako minoritního prvku lokálního systému. Při užití fyzikálně chemických metod dojde k jeho uvolnění, přesunu až k odstranění z materiálu. Obvykle se týká situace, kdy se tritium vyskytlo v pozici radioaktivního odpadu. Postupy bude nutno zvládnout zejména při řešení problematiky jaderné fúze, kde fúzní elektrárna bude tritium produkovat v plodícím obalu obklopujícím plazma reaktoru. Zde se tritium může dostat do pozice radioaktivního odpadu a z principu se může projevovat povrchově nebo i v celé hloubce materiálu. V souvislosti s jadernou fúzí je třeba uvažovat o detritiaci za následujících okolností. Ve fúzním reaktoru se projeví působení tritia v kovových materiálech, kdy může docházet k tzv. vodíkovému křehnutí způsobené vmezeřením tritia. Tritium se také sorbuje a napojuje na uhlíkaté materiály například grafitových deskách. Přitom variantně vytváří chemickou vazbu C-T (uhlík-vodík), která je základní pro organické sloučeniny, a případně tvoří další vazby v přítomnosti jiných prvků. Může se vyskytovat ve formě tritiované vody T2O, THO, TDO.

Anglický ekvivalent hesla: Detritiation