Dolní Rožínka

Z Enpedie
Verze z 2. 1. 2013, 12:13; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Dolní Rožínka je obec na Vysočině, nedaleko Nového Města na Moravě a Bystřice pod Pernštejnem, která je v jaderné energetice známa díky těžbě uranu. Ložisko uranu zde bylo objeveno v letech 1954 – 1957, rokem 1957 započala samotná těžba. Dnes se jedná o již poslední provozovanou důlní lokalitu na českém území, o které lze orientačně říci, že dodnes poskytla 19 % z celkově vytěžených 110 000 československých tun uranu (na lokalitu Příbram připadá pro srovnání 36,5 %). Uran je zde dobýván hlubině až v hloubce 1200 m pod zemí.

Ložisko Rožná bylo otevřeno celkově 11 jámami, jámou zde rozumíme otvor stovky metrů hluboký, a pojmenována je podle obce Rožná. V podzemí se v současné době nachází 600 km horizontálních důlních chodeb a 10 km vertikálních jam. Plocha dobývacího prostoru se rozprostírá na 8,7 km2. Stáří ložiska se odhaduje na 250 miliónů let a jeho formaci lze dělit na bloky zhruba 250 m vysoké a 100 m dlouhé s lokální variabilitou zastoupení uranu. Roční těžba se pohybuje kolem 250 tU a provoz dolu se zatím předpokládá do roku 2017.

Zdroj

Vytiska T., Malá M., Zlámal O.: Česko – švédská jaderná exkurze, Zpravodaj ČSVTS 11/2012