ERDA

Z Enpedie
Verze z 11. 12. 2013, 09:04; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) je metoda patřící do souboru jaderně-analytických metod využívajících iontových svazků (metody IBA) pro materiálový výzkum. ERDA je využívána pro nedestruktivní kvantitativní analýzu složení vzorku a měření koncentračních hloubkových profilů lehkých prvků. Principem metody je ozařování vzorku svazkem lehkých iontů o kinetických energiích řádově MeV a pod šikmým úhlem vůči povrchu a detekce atomů dopředně pružně vyražených dopadajícími ionty. Důležitou podmínkou pro dopředné vyražení atomů je vyšší hmotnost dopadajících iontů. Tato metoda je používána zejména pro analýzu hloubkových koncentračních profilů vodíku (obecně lehkých prvků v těžkých matricích) a je tak komplementární metodou k RBS, která je naopak výhodnější pro analýzu těžkých prvků v lehkých matricích.