ETL RAO

Z Enpedie
Verze z 11. 12. 2013, 14:10; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Technologická linka ETL

ETL RAO je komplexní experimentální technologická linka pro výzkum a vývoj v oblasti zpracování kapalných radioaktivních odpadů a ionexů s následným vázáním do různých matric. Technologická linka obsáhne tyto procesy:

  • Odpařování
  • Bitumenace
  • Sušení
  • Fixace do polysiloxanu

Jako vstupní surovina pro odpařovací zařízení budou odpadní vody z jaderných reaktorů a předem zahuštěné koncentráty z provozu jaderných reaktorů, resp . předem připravené roztoky, které budou tyto vody simulovat.

Odpařovací zařízení je koncipováno jako dvoustupňová cirkulační odparka se zádržním objemem 50 litrů . Zařízení bude přímo propojeno s bitumenačním extrudrem, technologií vysoušení v sudu přes stacionární propouštěcí nádrž v rámci jedné technologie. Pro technologie MSO, cementace, atd. se bude zahuštěný koncentrát odvádět do přenosných zásobních nádrží. Solnosti výstupných koncentrátů se budou pohybovat v rozmezí od 300 – 1200 g/l.

Extruder bude fungovat jako další odpařovací stupeň. Kromě homogenizace koncentrátu s bitumenem se bude v extruderu odpařovat zbytková volná voda a chemicky vázaná voda obsažená v koncentrátu . Pracovní teplota extrudru je 180 ° C. Nástřik zahuštěného koncentrátu v poměru s nástřikem bitumenu bude cca 2:3. Teplota koncentrátů na vstupu do extrudru bude 80-120°C – tato teplota bude upravována v přepouštěcí nádrži. Extrudér bude kromě zahuštěného koncentrátu zpracovávat také ionexy a solné bloky z technologie - vysoušení v sudu.Poměr nástřiku iontoměniče a bitumenu bude různý a jeho optimum bude předmětem výzkumu. Lze očekávat plnění v rozmezní 1:10 – 2:3. Výsledný produkt bude odtékat do 50l sudech.

Zařízení pro fixaci radioaktivních odpadů v polysiloxanu bude zpracovávat zahuštěné koncentráty, iontoměniče a solné bloky.