Emanační termická analýza (ETA)

Z Enpedie
Verze z 11. 12. 2012, 21:31; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Emanační termická analýza(ETA) spočívá v měření rychlosti uvolňováni atomů radonu z materiálů v zadaném teplotním režimu a v definovaném prostředí. Jako zdroj radionuklid radonu 220Rn (poločas rozpadu 3,9 s) pro aplikace v ETA se používá radinuklid 228Th(poločas rozpadu 1,9 roku) jehož samovolným alfa – rozpadem se tvoří radionuklid 220Rn. Mateřský radionuklid 228Th lze včlenit do materiálu pro ETA při jeho přípravě , nebo adsorpcí 228Th z vodného či nevodného roztoku na povrchu materiálu. Díky energii zpětného odrazu alfa- rozpadu mateřských radionuklidů jsou atomy 220Rn jsou včleněny na několik desítek nanometrů od povrchu vzorku.

Difúze je základním mechanismem uvolňování atomů radonu z materiálů během měření ETA Její průběh může být ovlivňován strukturními, chemickými, mechanickými či radiačními účinky na materiál. ETA charakterizuje transportní vlastnosti materiálů a změny jejich mikrostruktury, výsledky této metody umožňují testovat tepelnou stabilitu, korozní nebo radiační odolnost materiálů používaných v jaderné energetice a jiných.