Historie verzí stránky „Energy Star“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 8. 4. 2013, 10:39Admin (diskuse | příspěvky). . (625 bajtů) (+625). . (Založena nová stránka: Energy Star je mezinárodní standard energeticky úsporných spotřebních výrobků vzniklých ve Spojených státech amerických. Ten byl vytvořen v roce 1992 agenturou...)