FERDA2

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Technologická linka Ferda 2 – pohled do horkých komor

Technologická linka FERDA 2 (Fluoride Experimental Research and Development Assembly) je výzkumné zařízení sloužící pro modelové oddělování v procesu plamenné fluorace a následné kondenzace, sorpce a rektifikace z modelového vyhořelého paliva těkavých fluoridů a fluoridů některých štěpných produktů od netěkavých fluoridů. Netěkavé fluoridy jsou fluoridy minoritních aktinidů, většiny štěpných produktů, UF4 a PuF4. Linka FERDA2 je navrhnuta pro práci s ozářeným uranovým práškem. Jednotlivé aparáty linky mají povahu prototypových zařízení. Do jisté míry linka FERDA2 navazuje na výzkumné linky RENATA, FREGAT-2 a FERDA. Linka FERDA 2 se skládá z:
• plamenného fluorátoru,
• dávkovače práškového paliva,
• soustavy kondenzátorů,
• záchytné sorpční kolony,
• rektifikační kolony,
• uzlu čištění odpadních plynů,
• souvisejících pomocných okruhů a příslušenství.

FERDA 2 je čtvrtprovozní a celý systém je pojat jako modulární, umožňující postupně podle potřeby rozšiřovat nejen technologickou část, ale i pomocné a podpůrné systémy včetně systémů měření, regulace a napájení. Technologická linka Ferda2 bude umístěná v horkých komorách.