Gelový detektor

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Gelové detektory jsou založené na lokálních změnách v citlivém objemu v materiálu (gelu) úměrných absorbované dávce. Jde buď o změny optických vlastností vyhodnocované prozářením laserovými paprsky a následnou detekcí CCD detektory.

Optickou CT rekonstrikcí dostaneme obraz opacity (neprůhlednost), ze kterého určíme lokální radiační dávky. Nebo změny chemických vlastností, způsobující změny magnetických vlastností. Projevují se změnou relaxačních časů při nukleární magnetické rezonanci, její pomocí se poté vyhodnocují lokální radiační dávky. Hlavní výhodou těchto detektorů je možnost stanovení průběhu dávky v trojrozměrné oblasti.