Hlubinné úložiště

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Hlubinné úložiště je podzemní dílo situované v hloubce pod 500 m ve stabilním geologické formaci, které je určeno pro vysokoaktivní a vyhořelé jaderné palivo (VJP), které bude umístěno ve speciálních kontejnerech s dlouhodobou životností. Hlubinné úložiště se skládá z podzemních prostor pro ukládání a manipulaci s kontejnery s vyhořelým palivem a vysokoaktivními odpady, z přístupových šachet a tunelů a dále z menšího povrchového areálu. Konstrukce hlubinného úložiště a použitých inženýrských bariér minimalizuje vliv na životní prostředí a neovlivní ani neomezí dění na povrchu.