Historie verzí stránky „Inhibitor koroze“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 12. 2013, 14:05Admin (diskuse | příspěvky). . (1 292 bajtů) (+1 292). . (Založena nová stránka: Inhibitor koroze je chemická látka, jejíž přítomnost v korozním systému ve vhodné koncentraci snižuje korozní rychlost, aniž podstatně mění koncentraci kt…)