Jaderná energie

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jaderná energie, nebo také atomová, je druh energie, která se získává z jaderných reakcí v atomovém jádře. Pro výrobu této energie se využívají těžké kovy, například uran, plutonium či thorium. Jaderná energie se řadí mezi neobnovitelné zdroje energie. Konkrétní reakce, díky které se jaderná energie uvolňuje, jsou 3:

  • transmutace - z původního jádra vzniká jádro s málo odlišným protonovým číslem
  • štěpení jader - z původního jádra vznikají dvě jádra (fragmenty) s přibližně stejnými protonovými čísly
  • jaderná syntéza - dvě jádra vytvářejí jediné jádro s větším protonovým číslem


Využití jaderné energie:

  • Jaderná elektrárna - V tomto oboru se využívají uvolněné neutrony k tomu, aby narazily do jádra uranu, tím se uvolní další neutrony a vzniká tak řetězová reakce, která je, neustále přísně kontrolována, stálým zdrojem tepla. Uvolněnou energií se pak zahřívá reaktor.
  • Jaderné zbraně - Podstatou činnosti těchto zbraních je naopak neřízená řetězová reakce, při níž se téměř okamžitě uvolní množství energie, jejíž následky můžou mít katastrofální účinky.
  • Syntéza jader - Sloučením dvou lehčích jader vznikne jedno nové (těžké). Pro tuto reakci je vhodným ,,palivem“ například vodík. Tato reakce probíhá uvnitř hvězd, ale řízená se zatím vědcům ještě nepodařila vyvinout.