Kontrolní parametry

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Parametry, které je nezbytné sledovat během provozu. Na jejich vychýlení z normální hodnoty reagují provozovatelé neprodleným nápravným opatřením. Kontrolní parametry mají přímou souvislost s minimalizací a prevencí potenciálních rizik souvisejících s bezpečností jaderného provozu a dalšími důležitými oblastmi (např. dopady do životního prostředí, negativní ekonomické dopady atd.).