Historie verzí stránky „Konverzní povlak“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 12. 2013, 14:02Admin (diskuse | příspěvky). . (1 225 bajtů) (+1 225). . (Založena nová stránka: Vzniká na povrchu kovu přirozenou reakcí s prostředím nebo uměle, vlivem elektrochemické nebo chemické povrchové úpravy. Konverzní povlak plní dvojí funkci,…)