Historie verzí stránky „Neutronová záchytová terapie“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 21. 3. 2012, 16:34Admin (diskuse | příspěvky). . (383 bajtů) (+383). . (Založena nová stránka: Category:Slovnik Neutronová záchytová terapie je metoda léčení nádorových onemocnění. Vychází z principu, že některé bórové sloučeniny se selektivně...)