Normální hodnota

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Ve smyslu provozních hodnot je za normální hodnotu považována taková hodnota sledovaného parametru, která by ve specifikovaných podmínkách provozu neměla být překračována. Při překročení normální hodnoty je opodstatněné podezření na možný výskyt negativních jevů při delší expozici.

Závažnost a délka expozice je závislá na konkrétním parametru a hodnotě překročení normální hodnoty. Je žádoucí, aby návrat k normální hodnotě byl zabezpečen co možná nejdříve. Matice nezbytné nápravné doby vůči úrovni překročení normální hodnoty je nazývána akční úrovně.