Historie verzí stránky „Ochrana před radiací - alfa, beta“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 5. 6. 2012, 07:53Admin (diskuse | příspěvky). . (926 bajtů) (+926). . (Založena nová stránka: Category:Slovnik Před částicemi alfa, beta je možná dvojí ochrana: * statická = utěsněním * dynamická = rozdílem tlaků (odsáváním, aktivní ventilac...)