Ochrana před radiací - alfa, beta

Z Enpedie
Verze z 5. 6. 2012, 08:53; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Před částicemi alfa, beta je možná dvojí ochrana:

  • statická = utěsněním
  • dynamická = rozdílem tlaků (odsáváním, aktivní ventilací).

Hranice utěsněné oblasti se nazývá hranicí kontejnmentu. Odděluje prostory určené pro práci se zářiči od prostorů obslužných. Uvnitř utěsněných oblastí je udržován stálý provozní podtlak, podle typu prostoru v řádech desítek až stovek Pa. Podle typu prostor je často hodnota podtlaku odstupňována od nižších hodnot podtlaku až po nejvyšší hodnoty pro nejkritičtější prostory.

Pro ochranu člověka před potenciální kontaminací při přímém kontaktu se používá jednorázový papírový oděv, ochranné návleky na boty, rukavice a rouška pro menší kontaminace a pro větší kontaminace plynová maska , těsný přetlakový oděv pro celé tělo (tzv. "bublina").