Ochrana před radiací - gama

Z Enpedie
Verze z 5. 6. 2012, 07:35; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Před gama zářením se můžeme ochránit třemi způsoby:

1. Zkrácením doby – zdržovat se v oblasti se zvýšeným gama zářením co nejkratší možnou dobu. Čas pobytu lze zkrátit nácvikem operace, kterou je potřeba v zóně s gama zářením provádět. Příkladem mohou být údržbové práce na technologických zařízeních nebo práce s radiofarmaky (laboratoře, lékaři, sestry).

2. Prodloužením vzdálenosti – pohybovat se co nejdále od zdroje záření, zbytečně se nepřibližovat. Příkladem mohou být různé speciální nástroje typu pinzet na zacházení s lahvičkami s radiofarmaky, tyčí nebo bidel pro zacházení s materiály pod vodní hladinou.

3. Stíněním - mezi sebe a zdroj vložit bariéry obtížněji průchodné pro gama záření. Zjednodušeně - čím vyšší je hustota materiálu bariéry, tím méně záření projde. Používané stínicí materiály jsou například: voda (bazény pro vyhořelé palivo), speciální omítka s vyšší hustotou (speciální písek - baryt), beton, těžký beton (vyšší hustota - speciální kamenivo (baryt, magnetit, ocel)), olovnaté sklo, ocel, olovo, wolfram.

Neefektivnější ochranou je vždy kombinace všech těchto tří způsobů.