Ochrana proti terorismu

Z Enpedie
Verze z 3. 1. 2012, 15:09; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Budovy jaderných reaktorů jsou velmi robustní železobetonové stavby, které není snadné narušit zvnějšku explozí nebo projektilem a poškodit tak klíčové technologické okruhy reaktoru. Zároveň na každé elektrárně jsou přijata přísná bezpečnostní opatření jak organizační, tak i technická, která omezují přístup nepovolaných osob do technologických prostor reaktoru. Ochrana jaderných zařízení je v ČR upravena legislativně atomovým zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. ČR je rovněž jedním ze signatářů Mezinárodní úmluvy o nešíření jaderných zbraní, což ji v důsledku zavazuje zabezpečit ochranu svých jaderných elektráren v souladu s mezinárodními pravidly a zavedenou praxí. Konkrétní způsoby ochrany jaderných elektráren a přeprav jaderných materiálů podléhají utajení.