Plazma

Z Enpedie
Verze z 11. 12. 2012, 20:52; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Plazma je čtvrté skupenství hmoty. Jedná se o ionizovaný plyn složený z částic, z nichž aspoň některé mají elektrický náboj. Aby plyn mohl být považován za plazmu, musí být splněny dvě vlastnosti a to kvazineutralita (v makroskopických objemech je vždy v průměru stejné množství kladných a záporných částic, navenek se jeví jako nenabitá tekutina) a kolektivní chování (schopné jako celek svými projevy generovat globální elektrická a magnetická pole a na takováto globální pole reagovat).


Rozdělení plazmatického skupenství:

  • běžné plazma
  • termonukleární plazma
  • nukleové plazma
  • kvark-gluonové plazma

Plazma je nejrozšířenější forma hmoty, tvoří až 99% hmoty vesmíru.