Historie verzí stránky „Proces PVD“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 12. 2013, 13:40Admin (diskuse | příspěvky). . (988 bajtů) (+988). . (Založena nová stránka: Proces PVD (physical vapour deposition = fyzikální depozice z plynné fáze) představuje fyzikální nanášení vrstev, při kterém je nanášený materiál (jeho a…)