Promtpní neutronová aktivační analýza

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Je velmi citlivá analytická metoda. Její princip spočívá v detekci fotonů emitovaných detekovaným materiálem při záchytu neutronu. Přes velmi dobrou citlivost je užívána převážně v laboratorních podmínkách s ohledem na náročnost detekčního zařízení. Mimo laboratorní podmínky nalezla tato metoda uplatnění zejména na letištích v detekci trhavin, případně pro detekci příměsí v uhlí (zejména síra) případně v keramických hlínách (měď).