Radiační limity

Z Enpedie
Verze z 28. 11. 2011, 14:50; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Obor radiační ochrany rozumí pod terminem limit hodnoty ozáření, na které se plánuje (tedy pro kontrolované podmínky) ozáření pracovníků se zářením (20 mSv za rok) a ochrany obyvatel z přídatného umělého znečištění prostředí radionuklidy (1 mSv) za rok. Pro nehodové situace jsou používány jiné kvantitativní ukazatele, jimž se říká např. zásahové úrovně, akční úrovně, referenční úrovně. Ty jsou odvozeny nejednotně podle účelu, k čemu slouží, např. EU aktualizovala v těchto týdnech číselné hodnoty (Bq/kg) pro nejvýše přípustná množství radioaktivních látek (jódu a cesia) v potravinách. Tato čísla také bývají volně nazývána limity, ovšem i neodborník si uvědomí, že ohrožení konkrétního člověka nezáleží jen na limitované hodnotě koncentrace radionuklidu v potravě, ale i na objemu a volbě druhů zkonzumované potravy. Jestli např. v dotazu uvedený násobek 3355 se vztahuje k nejnižší ještě měřitelné hodnotě koncentrací jódu nebo cesia v ovzduší (nebo k obdobně nízké jiné referenční hodnotě), pak jistě při krátkodobém pobytu není dosažena dávka (měřitelná v jednotkách mSv), která by ohrozila měřitelným způsobem zdraví lidí.

Jednotka: Sievert