Stress Corrosion Cracking (SCC)

Z Enpedie
Verze z 16. 8. 2012, 10:23; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Stress Corrosion Cracking (SCC) znamená praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí nebo-li korozní praskání. Například SCC vzniká ve feritické nebo austenitické nerezové oceli, které se používají pro konstrukci JE, ve styku s vodním prostředím s vysokým množstvím rozpuštěného kyslíku při teplotách nad 150˚C. Charakter lomu může být mezikrystalický (IG SCC) nebo transkrystalický kvazi štěpný (cleavage-like) podle toho, jestli se trhlina šíří po hranicích zrn nebo přes zrno.

Intergranular SCC

Je Intergranular SCC (IG SCC) nebo-li mezikrystalické korozní praskání a znamená trhlinu po hranicích zrna. Vyskytuje se například v austenitické nerezové oceli (značky AISI 304, AISI 316), zcitlivěné tepleným cyklem v průběhu svařování, pokud je pod zatížením a ve styku s vodním prostředím o teplotě nad 150˚C.