Superkritická voda (SCW)

Z Enpedie
Verze z 23. 5. 2012, 20:31; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


SCW je voda o parametrech vyšších než je kritický bod (tj. 374 °C a 22,05 MPa). Po překročení těchto parametrů dochází k velmi intenzivním změnám ve fyzikálně-chemických vlastnostech a to zejména:

  • hustotě (významný pokles),
  • rozpouštěcích vlastnostech (rapidní nárůst afinity k organickým látkám a pokles afinity k anorganickým),
  • měrné tepelné kapacitě (maximum v kritickém bodě) a
  • korozivním působení (elektrochemická koroze je potlačena, ale chemická je akcelerována, celkově je SCW výrazně korozivní prostředí).

Změna v chování po překročení kritického bodu umožňuje velmi výhodné využití SCW v odvětvích jako:

  • cenergetika (pracovní médium),
  • syntézy (reakční prostředí, ale i reaktant),
  • odstraňování toxických látek tzv. superkritickou oxidací,
  • extrakci, kde nahrazuje toxická rozpouštědla a
  • produkci paliv (jako zplyňovací či zkapalňovací médium).