Těžká voda

Z Enpedie
Verze z 19. 6. 2014, 10:46; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Těžká voda (také oxid deuteria, chemická značka D2O) je určitá forma vody, ve které jsou namísto dvou atomů vodíku vázány dva atomy deuteria. Má podobné fyzikální a chemické vlastnosti jako voda, avšak její hmotnost je desetinásobně větší, méně reaktivní a má vyšší bod varu a tání. Není radioaktivní. Těžká voda také tvoří malé procento (0,02 %) obsažené v přírodní vodě na planetě Zemi.

Těžká voda se využívá jako moderátor, ke zpomalování neutronů, v jaderném reaktoru. Takovým typem reaktoru je například těžkovodní jaderný reaktor CANDU (CANada Deuterium Uranium). Je používána především z hlediska nejlepšího moderačního efektu (oproti lehké vodě či grafitu), neboť vykazuje výborné zpomalení a téměř nulovou absorpci neutronů. Je však nutné mít ji ve vysoké koncentraci (více než 90 %) a je velmi náchylná na znečištění, což zvyšuje náklady na její výrobu. Z tohoto důvodu není příliš využívána. Používá se také v NMR spektroskopii a syntéze sloučenin obsahujících deuterium.

Polotěžká voda

Existuje také tzv. polotěžká voda (chemická značka HDO), která je podobná těžké vodě, avšak její molekula obsahuje pouze jeden atom deuteria a druhý atom je vodíkový.

Zdroje

[1] [The free dictionary: Heavy water]

[2] [Reichl J., Všetička M.: Encyklopedie fyziky, citace ze dne 19. 7. 2012]

[3] [Reichl J., Všetička M.: Encyklopedie fyziky, citace ze dne 19. 7. 2012]

[4] [Wikipedia: Těžká voda]

[5] [Bartl T.: Přenos protonu na purinovém a modifikovaném purinovém skeletu, bakalářská práce]