Transurany

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jako transurany se označují prvky, které v Mendělejevově periodické tabulce následují za uranem, jsou "těžší" než uran. Vznikají uměle při některých procesech v jaderných reaktorech a při ostřelování těžkých jader urychlenými ionty.

Dělí se na lehčí transurany, jako je neptunium, plutonium, americium a curium, které běžně vznikají jako "vedlejší produkty" v jaderných reaktorech a na těžší transurany (jádra s atomovým číslem Z > 100), které lze vytvořit pouze za pomoci urychlovačů: existující těžká jádra se ostřelují jinými urychlenými jádry tak, aby při jaderné reakci došlo k jejich "složení" či "sloučení" - fúzi, za vzniku nového supertěžkého transuranového jádra.