Uhlík 14C

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Uhlík 14C neboli radiouhlík je radioaktivní izotop uhlíku s jádrem, které obsahuje 6 protonů a 8 neutronů. V jaderných reaktorech se tvoří pěti různými na sobě nezávislými reakcemi neutronů s izotopy prvků, které jsou běžnou součástí paliva, moderátoru, konstrukčních materiálů aktivní zóny a chladící vody primárního okruhu. Mezi tyto izotopy patří 13C, 14N, 15N, 16O a 17O. Poločas rozpadu uhlíku 14C je 5730±40 let, poté se rozpadá na stabilní neradioaktivní dusík 14N a emituje beta záření.