Historie verzí stránky „Venting“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 12. 2013, 14:08Admin (diskuse | příspěvky). . (738 bajtů) (+738). . (Založena nová stránka: Venting je dekontaminační technologie, jejíž podstatou je odsávání (odčerpávání, odvětrávání) plynné fáze - vzduchu z kontaminovaného média. Odsávan…)
Citováno z „http://enpedie.cz/wiki/Venting