Historie verzí stránky „Vnitřní části tlakové nádoby reaktoru (VČR)“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 6. 2012, 12:38Admin (diskuse | příspěvky). . (547 bajtů) (+547). . (Založena nová stránka: Category:Slovnik Je konstrukce zavěšená uvnitř tlakové nádoby reaktoru, která slouží pro usměrnění toku chladiva kolem palivových kazet, pro vymezení poh...)