Čerenkovovo záření

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Při průchodu elektricky nabité částice nebo gama záření optickým prostředím dochází v každém místě dráhy k polarizaci atomů a molekul. Zpětnou samovolnou depolarizací dochází k vyzáření energií ve formě elektromagnetického záření. Je-li rychlost pohybu částice v daném prostředí větší než fázová rychlost světla, mohou se elektromagnetické vlny dostat do fáze a při vhodném úhlu se tyto fáze sčítají a vzniká pozorovatelné záření. Pokud je prostředí, ve kterém se částice pohybuje průhledné, může být Čerenkovovo záření viditelné jako modravé světélkování.