Štěpné produkty v HTR

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Nejvíce rozšířené štěpné produkty v primárním okruhu HTR jsou isotopy 134Cs, 137Cs, 90Sr, 110mAg, 131I, 135Xe a 85Kr. Únik štěpných produktů ze sférických paliv je za normálních podmínek velmi nízký, únik většiny štěpných produktů se přisuzuje částicím paliva, které byly defektní již od výroby a také grafitu kontaminovanému uranem. Při porovnání výsledků měření z různých reaktorů je zřejmé, že složení štěpných produktů je ovlivněno typem paliva, designem reaktoru a historií provozu.