ATHLET

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

ATHLET (Analysis of THermal-hydraulics of LEaks and Transients) systémový kód. Tento program je vyvíjen německým ústavem GRS a je určen pro modelování očekávaných stacionárních a abnormálních stavů stejně tak přechodových a havarijních situací jako můžou být různé úniky chladiva apod. hlavně pro lehkovodní reaktory. Předposlední verze 2.2A tohoto programu přinesla určitá rozšíření použitelnosti kódu pro simulace nadkritické vody. Nejnovější verze 3.0, která byla vypuštěna koncem roku 2010, umožňuje výpočty s médii jako jsou těžká voda, helium, sodík, olovo nebo olovo-bismut.

Cílem tohoto výpočetního programu je pokrýt celé spektrum projektových a nadprojektových havárií pro různé typy reaktorů. ATHLET je hojně rozšířen jak mezi německými, tak i světovými nejen výzkumnými organizacemi v oblasti jaderné energetiky. Byl validován na řadě experimentů i reálných naměřených datech na jaderných elektrárnách s lehkovodními reaktory.

Více informací na oficiálních stránkách grs.de.