Abnormální provoz

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Stavy, operace a události odkloňující se od normálního provozu, které jsou neplánované, ale jejichž výskyt lze při provozu jaderného zařízení očekávat (jsou to např. rychlé odstavení, náhlý pokles zatížení, výpadek turbíny, ztráta napájení ze sítě, výpadek hlavního cirkulačního čerpadla apod.); tyto provozní stavy nesmějí vést k poškození palivového systému nebo k porušení palivových elementů a k porušení integrity primárního okruhu; po jejich ukončení, resp. odstranění příčin a následků, je jaderné zařízení schopné normálního provozu; synonymum k termínu "očekávaná provozní událost".