Aktivní kanál

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Aktivní kanál

Aktivní kanál je hlavní funkční část primárního okruhu experimentální smyčky. V prostoru aktivního kanálu jsou umisťovány testované materiálové vzorky a provozní parametry zde dosahují jmenovitých hodnot. Při aktivním provozu smyčky se aktivní kanál umisťuje do aktivní zóny reaktoru.

Zakladem konstrukce kanálu je tlaková bezevšá ocelová trubka tvořící tlakovou obálku. Vnější průměr bývá obvykle 57 mm, vyskytují se ovšem i aktivní kanály s podstatně větším příčným průřezem. Do vnitřního prostoru kanálu se vkládá vestavba, jejíž konstrukce závisí na koncepci smyčky a požadavcích na experiment, často to bývá konstrukčně a technologicky velice složitý montážní celek. Téměř vždy je součástí vestavby elektrické topné těleso zajišťující požadované jmenovité parametry ve zkušebním úseku.

Aktivní kanál je zavěšen ve svislé pracovní poloze, vstupní a výstupní potrubí je připojeno na horním konci, spodní část se během aktivního provozu nachází v aktivní zóně reaktoru.

Vestavba aktivního kanálu