Alfa záření

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Záření ⍺ je elektromagnetické záření, které se uvolňuje z jader rozpadajících se prvků. Částice ⍺ se skládá ze dvou protonů a dvou neutronů. Prvek, který vyzářil ⍺ částici se přemění na jiný prvek s nukleonovým číslem A-4 a s protonovým číslem Z-2.