Allegro

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Allegro je projekt demonstračního modelu rychlého, plynem chlazeného reaktoru (GFR) čtvrté generace. Memorandum o spolupráci na tomto projektu podepsaly v květnu 2010 Maďarsko, Slovensko a Česko (ÚJV Řež a.s.). Česká republika je v tomto projektu zodpovědná především za materiálový výzkum. Koncept reaktoru pochází z roku 2005. Primárním chladivem bude helium, v sekundárním okruhu pak voda pod tlakem. Aktivní zóna s keramickým typem paliva bude dosahovat teplot 850 °C a výkonu 50-80 MW. Jedna z variant předpokládá použití směsného paliva oxidů uranu a plutonia, kde by výstupní teplota byla 560 °C.