Americium

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Americium (chem. značka Am) je chemický prvek s atomovým číslem 95. Patří mezi transurany a je tedy silně nestabilní. Zároveň je sedmým členem řady aktinoidů. Vyrábí se uměle v jaderných reaktorech.

V současné době máme charakterizováno 18 izotopů, přičemž nejstabilnější 243Am má poločas rozpadu 7370 let.

K nejznámějším způsobům využití americia patří detektory kouře, kde plní funkci zdroje alfa částic nebo gama záření.