Benzín

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Benzín je směs převážně alifatických uhlovodíků (o délce řetězce 4 až 12 atomů uhlíku), které jsou získávány frakční destilací z ropy. Dále jsou do něj přidávána aditiva, která zvyšují [foktanové číslo]] benzínu a zlepšují jeho vlastnosti. Oktanové číslo je základní charakteristika benzínu, která udává tzv. odolnost proti klepání. Při určování oktanového čísla se porovnává určitý benzín se směsí izooktanu a n-heptanu. Benzín se používá hlavně jako palivo v zážehových motorech a jako rozpouštědlo. Je to hořlavá kapalina I. třídy s bodem vzplanutí do 21°C, výhřevnost je průměrně 32 KJ/l.