Betatron

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Betatron je kruhový indukční urychlovač, který urychluje elektrony do energie 300 MeV. Střídavý proud v primární části urychluje elektrony ve vakuové trubici podél kruhové části. Slovo betatron bylo odvozeno od pojmu -částice. Tak jsou nazývány elektrony s vysokou energií. Betatron slouží především jako zdroj brzdného záření. Jeho využití je hlavně v defektoskopii a v medicíně.