Bezpečnost a spolehlivost

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Bezpečnost je možno definovat jako schopnost nezpůsobit při poruše hazardní stav (potenciálně nebezpečná situace, nepředvídatelné chování). Pojem bezpečnosti tedy úzce souvisí s pojmem spolehlivosti, ale není možné tyto dva pojmy zaměňovat. V souvislosti s bezpečností pak pracujeme s pojmem intenzita nebezpečí (hazard rate, HR), která se určí jako převrácená hodnota MTTF (střední doba do poruchy). V evropských normách je definována tzv. tolerovaná intenzita nebezpečí (tolerable hazard rate, THR), která je brána jako závazný parametr při konstrukci železničních zabezpečovacích zařízení, jaderných elektráren, chemických provozů apod. Hodnotám HR jsou přiřazeny úrovně integrity bezpečnosti (SIL) dle mezinárodního standardu IEC 60 518 podle následující tabulky.

Přiřazení úrovně integrity SIL hodnotám HR Tolerable hazard rate THR


[h-1] Safety integrity level SIL
10-9 ≤ THR ≤ 10-8 4 (Very High)
10-8 ≤ THR ≤ 10-7 3 (High)
10-7 ≤ THR ≤ 10-6 2 (Medium)
10-6 ≤ THR ≤ 10-5 1 (Low)

Někdy se setkáváme s úrovní SIL 0 (Non-safety related), která označují zařízení, na která nejsou kladeny žádné bezpečnostní požadavky ve smyslu zabezpečovací techniky.

Analýza modelu „2 ze 2“ a „2 ze 3“

Typ modelu   MTTF [h]   HR [h-1]   SIL
2 ze 2 bez uvažované chyby operátora   38 175 436   2,6195.10-8   3
2 ze 2 s uvažovanou chybou operátora   6 871 644   1,455.10-7   2
2 ze 3 bez uvažované chyby operátora   15 722 968   6,36.10-8   3
2 ze 3 s uvažovanou chybou operátora   5 059 432   1,97.10-7   2