Bezpečnostní limit

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Mezní hodnoty fyzikálních parametrů/veličin (např. teplota tavení paliva), nebo veličiny statistické (např. kritický tepelný poměr), atp., které přímo ovlivňují stav fyzických bariér bránících úniku radioaktivních látek z jaderného zařízení do životního prostředí.