Blanket (jaderný reaktor)

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Blanket jaderného reaktoru nejčastěji označuje plodivou část aktivní zóny, ve které se v převaze nachází štěpitelné izotopy (izotopy se sudým počtem neutronů, např U238), které po absorbci neutronů uniklých z neplodivé/jaderné části aktivní zóny, sestavené převážně z štěpných izotopů (izotopy s lichým počtem neutronů, např. U235) přechází ze štěpitelných na štěpné izotopy, které je možné -většinou chemicky- separovat a použít zpět pro neplodivou/jadernou část aktivní zóny. V principu se tedy dá říct, že blanket obklopuje standardní neplodivou aktivní zónu a množí pro ní palivo. Teoreticky je tak možné dosáhnout takové konfigurace aktivní zóny, která si vyprodukuje "víc paliva" než kolik ho sama spotřebuje - takové reaktory se pak nazývají breedery (z anglického "breed" - množit), česky pak množivé reaktory.

Z povahy celé problematiky vyplývá, že blanket se používá pouze u rychlých reaktorů a nikoliv u tepelných jaderných reaktorů, které v současné době představují a zřejmě i blízké budoucnosti budou představovat jasnou většinu jaderně energetických zařízení. Čtenáři nechť vezmou na vědomí, že terminologie v této oblasti není sjednocená, hlavně kvůli poklesu zájmu o rychlé reaktory; celá věc je dále komplikována faktem, že čeština musí přejímat termíny jak z angličtiny, tak z ruštiny, které sice často popisují podobné, nikoliv ale stejné pojmy.