Bonnerovy sféry

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Bonnerovy sféry, nebo též Bonnerův spektrometr je spektometr neutronů měřící v intervalu od tepelných neutronů až po cca 20 MeV. Spektrometr se skládá obvykle z 5-8 polyetylenových (PE) moderačních koulí, do kterých je při měření postupně vkládán detektor tepelných neutronů. Z naměřených 5-8 údajů četnosti detektoru se pak vhodnou matematickou metodou rekonstruuje energetické spektrum neutronů nebo vybraná dozimetrická veličin. Vyhodnocení obvykle vyžaduje vstupní odhad tvaru spektra neutronů. Výhodou tohoto spektrometru je velmi nízká citlivost na gama záření a široký energetický interval měření. Nevýhodou je např. velikost největších PE koulí s rozměrem řádově 30cm.